PRISAR

Prisar, Manger Tannlegesenter

 

Her følger eit utdrag av prisane våre. Ver merksam på at prisane er rettleiande, og at det kan oppstå uforusette ting som påverkar behandlingsomfang og pris.
Vi lagar gjerne eit presist kostnadsoverslag til deg!


Gjeldande frå 24. januar 2022

Generelle tenester

Konsultasjon / undersøkjing av fast pasient

760 kr

Anestesi - bedøving

215 kr

Tannrens og profylakse:

510 kr

Røntgenbilete

145 kr

Undersøking med røntgen, tannrens og profylakse:

1560 kr

Timetakst

2130 - 2340 kr, avhengig av type behandling.

Generele tenester

Konserverande behandling / Fyllingsterapi.

Tannfarga fylling, 1 flate

595 - 1190 kr

Tannfarga fylling, 2 flater

1190 - 1805 kr

Tannfarga fylling, 3 til 4 flater

1625 -2335 kr

Krone i plast/kompositt, 5 flater fylling

1875 kr - 2335 kr

Midlertidig fylling


Timetakst

                     *Prisane er avhengig av antall flater og kva tann det gjeld

Pulpa- og rotbehandling

Akuttbehandling, utrensing, midlertidig rotfylling

Timetakst

Rotfylling av fortann / hjørnetann

4205 kr

Rotfylling av premolar

4740 kr

Rotfylling av molar

5995 kr

Timetakst

2335 kr / time

Generele tenester

Protetikk **

Krone, MK eller heilkeramisk. Poreselensfasade. Produsert i Noreg.

6930 kr, inkl. teknikerhonorar

Støypt konus / rotstift

2490 kr

Bru, per ledd

6930 kr

Heil protese / Heilsett, norskprodusert.

13935  kr / 27870 kr

Partiell protese, norskprodusert.

6710- 15365 kr (akryl, valplast - støpt protese)

Rebasering, reparasjon, utviding av protese

4225 kr

Kirurgi, Oralmedisinsk behandling, Periodontittbehandling

Ukomplisert ekstraksjon, tannuttrekking.

1190 kr

Ukomplisert ekstraksjon av ytterlegare tann i same region

725 kr

Komplisert ekstraksjon, visdomstannkirurgi. Eigenandel

1835 kr

Periodontittbehandling, enkel seanse. Eigenandel

715 kr

Kontroll etter periodontittbehandling. Eigenandel

385 kr

Diverse

Spyttprøve.

275 kr

Panoramarøntgen, OPG

615 kr

Hygiene- / administrasjonstillegg

155 kr 

Girogebyr

75 kr

Uteblitt / gløymt time

Frå 1045 kr, avhengig av reservert tid.

Til samanlikning finn du takstane til Den offentlege tannhelsetenesta her:

https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/kva-kostar-tannbehandling/


**Merk at me nyttar lokale, norske tannteknikarar til å framstille proteser og kroner/bruer. Dette gjer at prisane våre på proteser, kroner og bruer er noko høgare enn om vi importerte dei tanntekniske arbeida frå utlandet, slik mange gjer. Me meinar det er viktig å støtte dei lokale aktørane, og i tillegg føler me også at me betre kan stå inne for kvaliteten på arbeidet på denne måten.